Tarihçe

Toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsuru olan sivil toplum örgütlenmesinin gücünü iş dünyası , ekonomik hayat ve sosyal sorumluluk paydasında en etkin şekilde kullanarak bireysel ve toplumsal faydalar üretmek idealinde 13 genç işadamının girişimiyle 2008 yılında kurulmuştur.Kaliteli ve vizyonel üyelere sahip derneğimizin faaliyet ve etki alanları her geçen gün hızla artmaktadır.