Misyon & Vizyon

SAMGİAD ; Toplumsal gelişimimize katkı sağlamak üzere şehir , bölge ve ülke ölçeğinde kalkınmanın tüm aktörlerini oluşturan her türlü yapı ile işbirliği projeleri geliştirir. SAMGİAD ; Uluslar arası düzeyde , dernek amaçlarına yönelik olması koşulu ile kendi bölgesi ve ülke kalkınmasına hizmet verebilecek dünya çapında diğer kuruluşlar ile iyi niyet , dostluk ve mesleki dayanışma ilişkileri kurar. SAMGİAD ; Ülkemizin diplomatik ve uluslar arası paralelinde bağlı bulunduğu AB ülkeleri , Karadeniz Ekonomik İşbirliği ülkeleri , Türk Cumhuriyetleri , İslam Kalkınma Örgütü üyeleri ve diğer dünya ülkeleri ile mesleki ve iş hayatını ilgilendiren konular çerçevesinde ilişkilerde bulunmak. Bu konulardaki uluslar arası kuruluşlara üye olabilir , buna benzeyen kuruluşların çeşitli komitelerinde ve organlarında yer alabilir.   SAMGİAD ; Uluslar arası ilişkiler çerçevesinde ülke sanayi ve iş hayatını tanıtıcı iş ve meslek elemanları değişim ve eğitim programları düzenler.Fuar , kongre ve diğer organizasyonları tertip eder.   SAMGİAD ; Samsun ‘un bölgesel ve ulusal ölçekteki gelişimine katkı sağlayacak her türlü siyasi , idari , sosyal  ve ekonomik unsurlarla işbirliği yapar , projeler geliştirir , destek verir ve yeni yatırımcı bulma konusunda bizzat rol üstlenir.   SAMGİAD ; Üyeleri olan sanayi ve iş adamlarının eğitim ve bilgilerini artırmak amacı ile her türlü seminer , konferans , panel , ve toplantılar tertip eder.   SAMGİAD ; Dernek üyeleri arasındaki iletişimi güçlendirmek , kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla sosyal etkinlikler düzenler.   SAMGİAD ; Dernek üyelerinin birbirleri arasındaki ticari işbirliğini artırmak için dernek birlikteliğinin en etken şekilde kullanabileceği etkinlikler geliştirir.